Strona główna Dla mam Sieć Wspierania Rodzicielstwa

Sieć Wspierania Rodzicielstwa

Fundacja Mama – Fundacja działa na rzecz matek w Polsce. Poza organizowaniem kampanii społecznych i akcji na rzecz prac pracowniczych, prowadzi również warsztaty i szkolenia, a także porady prawne i psychologiczne. Na stronie Fundacji można znaleźć informacje o konkursach oraz projekty artystyczno edukacyjne, w tym również dla dzieci
www.fundacjamama.pl

Fundacja Sto Pociech – Jest organizacją pożytku publicznego, a powstała z inicjatywy rodziców. Fundacja, z pomocą specjalistów oraz ekspertów z rożnych organizacji pozarządowych, wspiera rodziców w wychowaniu, a także zachęca ich do twórczej pracy ze swoimi dziećmi. Sto Pociech organizuje różne warsztaty dla mam, tatusiów, dzieci, a także całej rodziny.
www.stopociech.pl

Fundacja Dzieci Niczyje – Celem Fundacji jest pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzicom oraz opiekunom. Fundacja ma swoje placówki, w których udzielana jest pomoc psychologiczna, medyczna oraz prawna. Dzieci Niczyje organizuje również warsztaty i szkolenia dla rodziców mających problemy z wychowaniem
www.dobryrodzic.pl

Stowarzyszenie Latona – stronę tworzą ludzie zajmujący się zawodowo macierzyństwem i jego przejawami. Głównym celem stowarzyszenia jest przekazywanie informacji edukacyjnych dotyczących emocjonalnych zaburzeń okołoporodowych.
www.matkomnapomoc.pl

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” – Główne cele stowarzyszenia to, m.in. pomoc w zakładaniu alternatywnych miejsc rodzenia, podnoszeniu prestiżu położnych i szkolenie zarówno dla położnych jak i rodziców. Dobrze Urodzeni ma również pomóc rodzicom w swobodnym wyborze miejsca i sposobu rodzenia.
www.dobrzeurodzeni.pl

Fundacja Serafin – pomaga kobietom i ich rodzinom w depresji poporodowej i okołoporodowej, zarówno od strony psychologicznej, medycznej, jak i materialnej
www.fundacjaserafin.free.ngo.pl

Fundacja Rodzić po Ludzku – jej działania to przede wszystkim umożliwienie przyszłym mamom godnie powitać swoje dziecko na świecie.
www.rodzicpoludzku.pl

Fundacja Mleko Mamy – propaguje karmienie piersią. Fundacja organizuje m.in. kampanie społeczne oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne. Buduje również polski system doradztwa laktacyjnego.
www.mlekomamy.pl

Dodaj komentarz