1 2 3 4 5 6 7

Urlop ojcowski

Nie jest tajemnicą, że w pierwszych dniach po narodzinach dziecko emocjonalnie związane jest bardziej z mamą. Zgodzicie się, że tata powinien więc mieć większe szanse nawiązania uczuciowej więzi z maluszkiem? Taką możliwość daje mu urlop ojcowski.

Kobiety posiadają instynkt macierzyński, który znacznie ułatwia im bycie mamą. Tatusiowie mają trudniej, bo ojcostwa trzeba się po prostu nauczyć. Niepewność ojców najczęściej wynika z niewiedzy. Poznanie potrzeb małego członka rodziny to dla nich, jak szkolenie. Świeżo upieczonym tatusiom szansę poduczenia się daje urlop ojcowski. Od 2012 roku został wydłużony do 2 tygodni.

Urlop ojcowski, w przeciwieństwie do tacierzyńskiego, jest niezależny od urlopu macierzyńskiego. Tata może go więc wykorzystać już w pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka, jednak nie później niż do 1. roku życia maluszka. Urlop ma charakter fakultatywny. Tata nie ma więc konieczności jego wykorzystania. Jeżeli jednak zdecyduje się pomóc świeżo upieczonej mamie, musi złożyć pisemny wniosek u swojego pracodawcy – najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Udzielenia urlopu ojcowskiego pracodawca nie może odmówić. W trakcie 2 tygodni ojcom przysługuje zasiłek macierzyński, a po powrocie pracodawca powinien zagwarantować im to samo lub równorzędne stanowisko pracy z wynagrodzeniem nie niższym od dotychczasowego. Tata powracający z urlopu ojcowskiego jest również chroniony przed zwolnieniem. Wyjątkiem są zwolnienia dyscyplinarne lub ogłoszenie upadłości firmy, w której tata był zatrudniony.

Urlop ojcowski został wprowadzony już w 2010 roku. Póki co, niestety niewielu ojców z niego korzysta. Wynika to prawdopodobnie z niepewności oraz obawy przed zwolnieniem z pracy. Do tej pory większość ojców o istnieniu urlopu ojcowskiego dowiadywała się w ostatniej chwili. W szczególności w małych firmach, gdzie nie ma związków zawodowych, informacja docierała do nich pokątnie. Być może teraz, kiedy urlop ojcowski został wydłużony do 2 tygodni, sytuacja się zmieni. Świadomość wykorzystania 2 tygodni wolnych na opiekę nad dzieckiem może być dla świeżo upieczonego taty niezłą zachętą do poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

Nauka ojcostwa to najwspanialszy okres w życiu każdego mężczyzny. Urlop ojcowski ma między innymi przekonać młodych tatusiów, że instrukcja obsługi niemowlęcia wcale nie jest skomplikowana. Każdy ojciec powinien pamiętać, że jego roli nikt nie wypełni tak dobrze jak on sam. Przecież misja taty w pierwszych dniach po narodzinach dziecka jest równie istotna, jak rola mamy.

fot. www.everystockphoto.com

  • Facebook